Akreditasyon Komitesi

 
Başkan
Sefer GÖÇER
 
Başkan Yardımcısı
Hüseyin TUNALI
 
Komite Üyesi
Mete SEYFELİ

Genel Sekreter
Şule ŞAHİN ASLAN 
 

Akreditasyon Sorumlusu
Eren ERGİN
     

 

AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİNİN GÖREVLERİ

1- Borsanın en az 4 yıllık stratejik planını hazırlamak

2- Hazırlanan stratejik plan hedeflerini belirlenen dönemlerde izlemek

3- Yıl sonlarında stratejik plan hedefleri sonuçlarını yıllık faaliyet raporları ile değerlendirmek

4- Çalışmalarını Yönetim Kurulu'na sunmak

5- Olağanüstü olmadıkça 3 ayda bir toplanmak

6- Akreditasyon denetimlerinde rehberlik etmek