Resmi Gazete Duyuruları

RESMİ GAZETE MEVZUAT BİLDİRİMİ

1-) Mevzuat:
Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Karar 
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
30 Haziran 2018 Tarihli ve 30464 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx… 
Özet: 
Bu karar ile tütün ve diğer mallara uygulanacak ÖTV oranları belirlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/…/20180630-13.pdf

2-) Mevzuat:
Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
2 Temmuz 2018 Tarihli ve 30466 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx… 
Özet: 
Bu Tebliğ ile kuruluş, işleyiş ve denetim hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları için faaliyet konularına göre çalışma bölgeleri ve asgari kurucu ortak sayıları ile kuruluş ve anasözleşme değişikliği izin işlemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180702-2.htm