Resmi Gazete Duyuruları

RESMİ GAZETE MEVZUAT BİLDİRİMİ

1-) Mevzuat:
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
25 Haziran 2018 Tarihli ve 30459 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180625M1.htm 
Özet:

Bu yönetmelik ile gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması yönetmeliğinde yer alan sertifika ihracat izinleri ve benzeri konular ile ilgili değişiklikler düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/…/06/20180625M1-32.htm

2-) Mevzuat:
Başbakan Yardımcılığı ile Kültür ve Turizm ve Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
26 Haziran 2018 Tarihli ve 30460 Sayılı Resmî Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx… 
Özet:

Bu karar ile Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişliğine Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı Bülent SARIGÜL; Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına Ali ÇETİN’in atanması ve diğer atama kararları düzenlenmektedir. 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/…/20180626-14.pdf