Politikalarımız

 

KALİTE POLİTİKAMIZ;

Yasal mevzuatlar ve kalite yönetim sistemi çerçevesinde üyelerimizin istek, beklenti, şikayetlerini hızla, adilce ve etkin bir biçimde değerlendirmek. Yönetim, üye ve personel arasında birlik beraberliği sağlayarak ulaşılabilir bir kurum olmak. Üye gereksinimlerini göz önünde bulundurarak üye odaklı, kaliteli hizmet anlayışıyla hareket ederek, güvenilir, dürüst ve kanunlara bağlı olmak. Bölgesel kalkınmaya diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde olarak katkı sağlamak, bölgesinde sosyal ve kültürel  sorumluluklara sahip olup kendini bulunduğu her alanda sürekli geliştirmektir.

 

 

Susurluk Ticaret Borsası olarak mali politikamız;

Mali yönetimimizi 5174 Sayılı Kanun ve mali yönetmeliklere uygun, şeffaf, tutarlı ve hesap verebilir bir biçimde gerçekleştirmek, tamamen kanuni yollarla elde ettiğimiz kaynakları iç ve dış paydaşlarımızın ve bölge halkının yararına kullanmaktır.

 

 

Susurluk Ticaret Borsası Olarak insan kaynakları politikamız;

Üye odaklı yaklaşımımız ile doğru kişileri doğru işe yerleştirmek, eğitim düzeyi yüksek, dinamik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen bir ekip oluşturmak, rotasyon uygulamaları ile borsadaki çeşitli iş dallarında gelişimlerini sağlamak, performans yönetim sistemi ile performanslarını değerlendirmek ve çalışanlarımızla iş birliğimizi uzun vadeye yaymaktır.

 

 

Susurluk Ticaret Borsası Olarak basın-yayın politikamız;

Bağlı olduğumuz kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde, borsamız, üyelerimiz ve bölgemizle ilgili gizlilik niteliği taşımayan her türlü faaliyeti kamuoyuna doğruluk, eşitlik, tutarlılık ve uygun zamanlama felsefesi ile internet, gazete,radyo, televizyon gibi vasıtalar ile kamuoyuna iletmektir.

 

 

Susurluk Ticaret Borsası Olarak üye ilişkileri politikamız;

ISO 9001 Kalite sistemine uygun bir şekilde üye memnuniyetini ön planda tutarak, üyelerimizin beklenti ve şikayetlerini hızlı, etkin ve adilce değerlendirmek, çözüm odaklı olmak, üyelerimizle ilgili ticari ve gizlilik değeri taşıyan bütün bilgileri sır olarak saklamak ve güvenilirliğimizi her zaman en üst seviyede tutmaktır.

 

 

Susurluk Ticaret Borsası Olarak sosyal sorumluluk politikamız;

Bağlı olduğumuz yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde çevresel duyarlılığa sahip olarak bölgemizin ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurup, gerek sosyal yardımlar yaparak, gerek kültürel ve sanatsal faaliyetlere ön ayak olarak bölgemizin madden ve manen zenginleşmesine katkı sağlamaktır.

 

 

Susurluk Ticaret Borsası olarak bilgi-işlem politikamız; 

 

Gereken tüm yazılım ve donanımları lisanslı olarak temin etmek, elektronik ortamda sakladığımız verilerin güvenli bir ortamda saklanmasını sağlamak, teknolojik yenilikleri takip etmek suretiyle arşiv ve web sitesi gibi bilgi sağlayan sistemlerimizi geliştirerek üyelerimize hızlı ve kesintisiz hizmet vermektir.