TİBOS Eğitimi

Borsamız Tescil Memuru Feyyaz POLAT 13 Aralık Perşembe günü yapılan TİBOS (Ticaret Borsaları Otomasyon Sistemi) Toplantısına ve 17 Aralık Pazartesi günü yapılan TİBOS Uygulamalı Eğitimine katılmıştır. Türkiye genelindeki 113 borsayı tek bir tescil-laboratuvar-salon satış ve kantar modülünde birleştirmeyi planlayan TİBOS sistemi 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren aktif hale gelecek. Borsamız tescil işlemleri bu modül üzerinden gerçekleştirilecektir.